Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Etosuximid

Sammanfattning

Persistens. Data saknas.
Bioackumulering. Data saknas.
Toxicitet. Data saknas.
Risk. Kan inte uteslutas.

Miljöinformation saknas på fass.se för etosuximib (2020-09-07). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm