Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Etosuximid

Sammanfattning

Persistens. Data saknas.
Bioackumulering. Data saknas.
Toxicitet. Data saknas.
Risk. Kan inte uteslutas.

Miljöinformation saknas på fass.se för etosuximib (2020-09-07). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2020-09-07] Finns ingen Fass-info eller utredningsrapport. Inget i några mätrapporter. Ändrat revideratdatum från 2016-03-29 och datum för miljörisk från 2011-01-01 till 2020-09-07.