Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Etravirin

Sammanfattning

Fara 6* P 3 B 0 T 3* Risk Försumbar

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Siv Martini 2015-08-24] Kollat