Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Exenatid

Information

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Utredningsrapport

Utredningsrapport för Bydureon (exenatid) 28 June 2018, EMA/700805/2018.

"No environmental risk assessment has been performed. This is acceptable and in line with the CHMP guideline which states that peptides are exempted from such assessment."

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Bydureon från AstraZeneca (hämtad 2019-10-15).

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Detaljerad information

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-10-15.] Finns Fass-info från AstraZeneca och utredningsrapporter för Bydureon och Byetta. Ändrat revideratdatum från 2017-04-03 till 2019-10-15 och datum för miljörisk från 2011-01-01 till 2019-10-15.[2019-05-08 Helena Ramström: Finns Fass-info från AstraZeneca om undantag.