Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fenofibrat

Information

Fara 3 P 3 B 0 T 0 Risk Försumbar 

Omvandlas i kropppen till fenofibratsyra, som är den aktiva metaboliten. Riskbedömningen är beräknad på den kroniska toxiciteten som är hög. T-värdet avser akut toxictet.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Siv Martini 2016-04-05] Engelsk text är inte kollad