Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fenoximetylpenicillin

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att fenoximetylpenicillin är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Fenoximetylpenicillin har låg potential att bioackumuleras.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att fenoximetylpenicillin är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av fenoximetylpenicillin kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.


Denna sammanfattande information kommer från Fass. Det är frivilligt för tillverkare att publicera uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Kåvepenin (fenoximetylpenicillin) från Meda (hämtad 2022-11-29).

Fara

Persistens: Data saknas.

Bioackumulation: "An experimentally derived log Kow of 2.09 (unknown method) ... indicates that phenoxymethylpenicillin has low potential for bioaccumulation."

Toxicitet: Data saknas.

Risk

Risk för miljöpåverkan av fenoximetylpenicillin kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

Läkemedelsrester i vattenmiljön

Rapporten Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö. "Acetylsalicylsyra och penicilliner valdes bort trots deras mycket höga förbrukning och utsläpp till avlopp eftersom de bryts ner mycket snabbt både vid rening av avloppsvatten och i naturliga vatten (Rabiet m fl, 2006; Lindberg m fl, 2005)."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm