Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fentolamin

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att fentolamin är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att fentolamin bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att fentolamin är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av fentolamin kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

 

Miljöinformation saknas på fass.se för fentolamin (2023-09-19). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm