Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fexofenadin

Fara 6* P 3 B 3* T 0 Risk Försumbar

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm