Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fibrinogen

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Undantagen 

Denna sammanfattande information kommer från utredningsrapporten för VeraSeal (fibrinogen, trombin) och Fass miljöinformation för olika läkemedel med fibrinogen.

Risk. Undantagen.

Utredningsrapport

Utredningsrapport för VeraSeal 14 september 2017, EMA/734511/2017.

"The active substance is a natural substance, the use of which will not alter the concentration or distribution of the substance in the environment. Therefore, Fibrinogen and Thrombin are not expected to pose a risk to the environment in accordance with the Guideline on environmental risk assessment of medicinal products for human use (EMEA/CHMP/SWP/4447/00)."

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för fibrinogen (Fibryga, Riastap och Tachosil) från Octapharma, CSL Behring respektive Takeda Pharma.

Risk

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Detaljerad information

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna miljöriskbedömning då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm