Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Filgrastim

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Undantagen 

Denna sammanfattande information kommer från utredningsrapporter och Fass.

Risk. Undantagen.

Utredningsrapport

Det finns flera utredningsrapporter för filgrastim med likartat innehåll. Nedan ges två exempel.

Utredningsrapport för Ratiograstim

Utredningsrapport för Ratiograstim (filgrastim) EMEA/502481/2008.

"The lack of an environmental risk assessment for XM02 is justified by three reasons:

According to EMEA guideline CHMP/SWP/4447/00 proteins in general are unlikely to result in significant risk to the environment.

XM02 (filgrastim red. anm.) active substance is a recombinant protein, which is very similar to naturally occurring human G-CSF. Therefore no potentially harmful effects to the environment are expected.

XM02 is a biosimilar product of existing G-CSF. It is intended to substitute for other identical products on the market. The approval of XM02 should not result in an increase of the total quantity released into the environment."

Utredningsrapport för Accofil

Utredningsrapport för Accofil (filgrastim) 24 juli 2014 EMA/CHMP/603430/2014.

"Apo-Filgrastim (filgrastim red. anm.) is intended to substitute other identical products on the market, so this product is not expected to cause any additional environmental risk. Therefore no environmental risk assessment report is required for this product."

Fass miljöinformation för Neupogen

Fass miljöinformation för Neupogen (filgrastim) från Amgen (hämtad 2020-04-07).

Risk

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Detaljerad information

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna miljöriskbedömning då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Fass miljöinformation för Zarzio

Fass miljöinformation för Zarzio (filgrastim) från Sandoz AS (hämtad 2020-04-07).

Risk

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Detaljerad information

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

"Filgrastim is a recombinant, non-pegylated human granulocyte colony stimulating factor (G-CSF) analogue manufactured by recombinant DNA technology. It is a protein consisting of 175 amino acids. As filgastrim is very similar to a naturally occurring protein, it is expected to be degradable in aqueous environments and is generally considered as having low potential for toxicity in aquatic organisms."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm