Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Finasterid

Sammanfattning

Fara 5 P 3 B 0 T 2 Risk Försumbar

T-värdet i faropäng avser kronisk toxicitet. Underliggande data för P, B, T och risk kommer från Fass.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Propecia (finasterid) (hämtad 2018-10-11).

Fara

Persistens: "Biotic degradation: Test results 0% degradation in 7 days based on CO2 evolution (i.e., no biodegradation) (FDA 3.11). Abiotic degradation: Hydrolysis: Test results 0% degradation in 5 days (US FDA 3.09). Photolysis: Test results 0% degradation over 8 days (US FDA 3.10)."

Bioackumulation: "Log Kow = 3.56, 3.57 and 3.59 at pH 5, 7, 9, respectively (OECD 107)."

Kronisk toxicitet: Finns NOEC för 3 trofinivåer, lägst NOEC för fisk (Oryzias latipes) 50 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2015. PEC/PNEC = 0,004 vilket ger risken försumbar.

Analyser av läkemedel i vattenmiljön i Stockholms län respektive nationellt

Finasterid har detekterats i råvatten i Stockholms län under perioden 2012-2016 och har detekterats upp till 20 ng/L i renat avloppsvatten nationellt.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-10-11] Finns Fass-info från MSD men ingen assessm repor. Har detekterats i renat avloppsvatten B2014. Följs i SLL inte detekterat 2017 men i råvatten 2012-2016. Ändrat B från 3 till 0, ändrat T från 1 till 2 och ändrat riskbedömt från 2010 till 2015.