Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Finasterid

Sammanfattning

Persistens. Finasterid är potentiellt persistent.

Bioackumulering. Finasterid har låg potential att bioackumuleras.

Toxicitet. Finasterid har hög kronisk toxicitet.

Risk. Användningen av finasterid (försäljningsdata Sverige 2018) har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.

 

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Finasterid STADA (finasterid) från Stada (hämtad 2023-04-13). Miljöinformationen för finasterid är framtagen av företaget MSD för Capipro, Proscar. Inget av preparaten från MSD finns längre registrerade.

Fara

Persistens: "Biotic degradation: Test results 0% degradation in 7 days based on CO2 evolution (i.e., no biodegradation) (FDA 3.11). Abiotic degradation: Hydrolysis: Test results 0% degradation in 5 days (US FDA 3.09). Photolysis: Test results 0% degradation over 8 days (US FDA 3.10)."

Bioackumulation: "Log Kow = 3.56, 3.57 and 3.59 at pH 5, 7, 9, respectively (OECD 107)."

Kronisk toxicitet: Finns NOEC för 3 trofinivåer, lägst NOEC för fisk (Oryzias latipes) 50 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2018. PEC/PNEC = 0,005 vilket ger risken försumbar.

Analyser av läkemedel i vattenmiljön i Region Stockholm respektive nationellt

Finasterid har detekterats i ytvatten i Region Stockholm 2020 och har detekterats upp till 20 ng/L i renat avloppsvatten nationellt.

Finasterid och spindlar

Finasterid har hittats i spindlar (artikeln av Richmond et al. 2018).

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm