Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fingolimod

Fara 3 P 0 B 0 T 3 Risk Försumbar

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2016-12-29

Övrigt (ej publicering) Novartis