Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fiskolja

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm

Reviderat datum

2016-03-29

[Siv Martini 2016-03-29] anv av lipider bedöms…….