Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Flekainid

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att flekainid är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att flekainid bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att flekainid är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av flekainid kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

 

Miljöinformation saknas på fass.se för flekainid (2023-10-04). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

 

Flekainid har detekterats i vattenmiljön i Region Stockholm och på andra ställen i Sverige.

Detaljerad information

Läkemedelsrester i vattenmiljön

Flekainid har hittats i renat avloppsvatten, ytvatten och dricksvatten inom Region Stockholm vid mätningar 2021. Flekainid har också detekterats på andra ställen i Sverige.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm