Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Flekainid

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Se nedan

Flekainid har hittats i renat avloppsvatten, ytvatten, dricksvatten och fisk inom Stockholms län under den senaste femårsperioden (2012–2016).

Miljöinformation för substansen saknas på fass.se. Det är frivilligt för tillverkare att publicera uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Referenser

  1. SLL. Sammanställning av läkemedelsprovtagningar - Bearbetning av regional försäljningsstatistik av läkemedel samt datamaterial från Stockholms läns landstings mätprogram för läkemedelssubstanser i vattenmiljö, 2012–2016.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm