Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fludrokortisonacetat

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att fludrokortisonacetat är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att fludrokortisonacetat bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att fludrokortisonacetat är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av fludrokortisonacetat kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

 

Miljöinformation saknas på fass.se för fludrokortisonacetat (2023-05-24). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm