Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Flufenazin

Sammanfattning

Fara 6* P 3 B 0 T 3* Risk Kan ej uteslutas

Uppgifterna om fara och risk baseras på tidigare miljöinformation på Fass.se. Miljöinformation saknas på fass.se (2019-02-15). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Läkemedelsrester i Sveriges vattenmiljö

Flufenazin har tidigare hittats i utgående vatten från avloppsreningsverk. Reningsgraden har angivits till över 80 %. Flufenazin har ingått i mätningar senast 2017 i Region Stockholm men utan att ha detekterats.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm