Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Flukloxacillin

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att flukloxacillin är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Flukloxacillin har låg potential att bioackumuleras.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att flukloxacillin är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av flukloxacillin kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

 

Denna sammanfattande information kommer från Fass. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

 

För antibiotika gäller generellt så restriktiv användning som möjligt utan att riskera patientens hälsa.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Heracillin (flukloxacillin) från Meda (hämtad 2022-12-21).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: "An experimentally derived Log P of 2.58 (unknown method) ... indicates that flucloxacillin has a low potential for bioaccumulation."

Toxicitet: Inga data.

Risk

Risk för miljöpåverkan av flukloxacillin kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm