Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Flukonazol

Information

Fara - P - B 0 T - Risk Se nedan

Underliggande data för P, B och T kommer från Fass.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Fluconazol Villerton (hämtad 2019-02-15).

Fara

Persistens: "Det kan inte uteslutas att flukonazol är persistent, då data saknas."

Bioackumulation: "Log Kow= 0.25 at neutral pH (estimated data)."

Toxicitet: Inga data.

Risk

"Risk för miljöpåverkan av flukonazol kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas."

Rapport Goodpoint 2016

Ekotoxiciteten för flukonazol är dåligt undersökt, men befintlig data tyder på låg risk för miljöpåverkan.

Läkemedel i vattenmiljön i Region Stockholm

Flukonazol har hittats i renat avloppsvatten, ytvatten och dricksvatten inom Region Stockholm under femårsperioden (2012-2016) och även vid analyser av renat avloppsvatten och dricksvatten vid mätningar 2017.

Flukonazol har hittats i spindlar

Flukonazol var ett av topp 5 mest frekvent återfunna läkemedel hos spindlar (artikeln av Richmond et al. 2018).

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-02-15] Fass-info finns från Mylan. Ingen assessment report. Finns i IVL:s mätrapporter, SLL:s mätning 2012-2016 resp. 2017. Lag till om att flukonazol har hittats i spindlar. Ändrat risken "Kan inte uteslutas" till "Se dokumentet". Övrigt (ej publicering) Actavis 2017-02-27