Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Flunitrazepam

Sammanfattning

Fara 4* P 3 B 0 T 1* Risk Kan ej uteslutas

Substansen är dåligt studerad, men ingen befintlig data tyder på miljörisk.

En annan benzodiazepin, oxazepam har i studier visat sig kunna ge beteendeförändringarna hos abborrar vid halter som finns i svenska vattendrag. Beteendeförändringar kan i sin tur ge möjliga effekter på den ekologiska balansen. Ytterligare forskning pågår.

Flunitrazepam har inte hittats i renat avloppsvatten inom Stockholms län under den senaste femårsperioden (2012–2016).

Referenser

  1. Brodin T, Fick J, Jonsson M, Klaminder J. (2013) Dilute Concentrations of a Psychiatric Drug Alter Behavior of Fish from Natural Populations. Science 339(6121): 814-815.
  2. IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd. Fick J, Lindberg RH, Kaj L, Brorström-Lundén E. Results from the Swedish National Screening Programme 2010. Subreport 3, B 2014 Pharmaceuticals.
  3. IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd Fick J, Lindberg RH, Fång J, Magnér J, Kaj L, Brorström-Lundén E. Screening 2014. Analysis of pharmaceuticals and hormones in samples from WWTPs and receiving waters. Rapport C 135.
  4. Fick J, Lindberg RH, Tysklind M, Larsson DG. Predicted critical environmental concentrations for 500 pharmaceuticals. Regul Toxicol Pharmacol. 2010;58:516-23.
  5. Goodpoint. Prioritering av läkemedel med miljörisk inom SLL. Stockholm: Goodpoint; 2016. Rapport LS 2016–0634.
  6. SLL. Sammanställning av läkemedelsprovtagningar - Bearbetning av regional försäljningsstatistik av läkemedel samt datamaterial från Stockholms läns landstings mätprogram för läkemedelssubstanser i vattenmiljö, 2012–2016.
  7. Fass.se för vårdpersonal

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm