Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fluocinolon

Sammanfattning

Miljöinformation saknas för fluocinolon på fass.se (2021-10-27). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Persistens. Det kan inte uteslutas att fluocinolon är persistent, då data saknas.
Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att fluocinolon bioackumuleras, då data saknas.
Toxicitet. Det kan inte uteslutas att fluocinolon är toxiskt, då data saknas.
Risk. Risk för miljöpåverkan av fluocinolon kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm