Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fluocinolonacetonid

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att fluocinolonacetonid är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att fluocinolonacetonid bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att fluocinolonacetonid är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av fluocinolonacetonid kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

 

Miljöinformation saknas på fass.se för fluocinolonacetonid (2023-05-24). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm