Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fluorouracil

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att fluorouracil är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Fluorouracil har låg potential att bioackumuleras.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att fluorouracil är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av fluorouracil kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

 

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Fluorouracil Teva från Teva (hämtad 2022-10-12).

Fara

Persistens: Data saknas.

Bioackumulation: "Log P = -0.89 ... If Log P < 4 at pH 7 the substance has low potential for bioaccumulation."

Toxicitet: Data saknas.

Risk

Risk för miljöpåverkan av fluorouracil kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm