Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Follitropin alfa

Sammanfattning

Follitropin alfa är ett glykoprotein med samma struktur och aktivitet som endogent FSH. FSH är ett hypofyshormon som kontrollerar reproduktionssystemet hos både män och kvinnor. Mot den bakgrunden har studier för miljöriskbedömning inte begärts in av den europeiska myndigheten EMA eftersom proteiner är biologiskt nedbrytbara i miljön. Bemfola/Ovaleap (follitropin alfa) förväntas därför inte utgöra någon risk för miljön.

 

Denna information kommer från utredningsrapporter.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm