Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Follitropin alfa

Information

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för GONAL-f (follitropin alfa) från Merck (hämtad 2019-05-08).

Risk

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[2019-05-08. Finns Fass miljöinformation om undantag från Merck. Övrigt (ej publicering) G03GA30 ska klassas som K.