Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Follitropin beta

Information

Fara - P - B - T - Risk Se nedan 

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Puregon (follitropin beta) från MSD (hämtad 2019-05-08).

Risk

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Även om biomolekyler såsom vacciner och hormoner är undantagna, bör de fortfarande betraktas som biologiskt aktiva.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[2019-08-20 Helena Ramström] Ändrat undantagen till se nedan och ändrat revideratdatum från 2019-05-08 till 2019-08-20.[2019-05-08 Helena Ramström: Finns Fass miljöinformation om undantag från MSD. Uppdaterat dokumentet.