Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Folsyra

Sammanfattning

Undantagen enligt Fass.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Det finns miljöinformation för folsyra från flera läkemedelsföretag med samma information. Här redovisas Fass miljöinformation för Cernevit (bland annat folsyra) från Baxter (hämtad 2022-06-22).

Risk

Användning av vitaminer bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm