Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Folsyra

Information

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Cernevit (bland annat folsyra) från Baxter (hämtad 2019-05-08).

Risk

Användning av vitaminer bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[2019-05-08 Helena Ramström. Finns Fass-info från Baxter om undantag.