Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Formoterol

Information

Fara 4 P 3 B 0 T 1 Risk Försumbar

T-värdet i faropäng avser akut toxicitet. Underliggande data för P, B, T och risk kommer från Fass.se.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för formoterol från Bevespi Aerosphere (formoterol, glyopyrronium) (hämtad 2019-12-13).

Fara

Persistens: "Percentage DOC Removal 28 days 20.5%. The phrase "Formoterol fumarate dihydrate is potentially persistent” is chosen."

Bioackumulation: Log D = 0,41 vid pH 7,4.

Akut toxicitet: Finns data för 3 trofinivåer, lägst för alg (Pseudokirchneriella subcapitata) 94 000 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2017. PEC/PNEC = 0,0000016 vilket ger risken försumbar.

Assessment report

Assessment report för formoterol och Riarify (beklometason/formoterol/glykopyrroniumbromid) 22 Februari 2018, EMA/155339/2018.

Fara

Persistens: Finns inga data.

Bioackumulation: log Kow -0,02.

Toxicitet: Finns inga data.

Risk

"PEC surfacewater, default = 0.00012 microg/L." Konklusion: "> 0.01 threshold (N)."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-12-13] Finns Fass-info från AstraZeneca. Inget i några mätrapporter. Ändrat revideratdatum från 2018-07-05 till 2019-12-13. [Helena Ramström 2018-07-04] Finns Fass-info från AstraZeneca och flera assessment report bl.a. för Riarify (2018). Ändrat risk 2011 till 2014.