Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Formoterol

Fara 4 P 3 B 0 T 1 Risk Försumbar

Information

T-värdet i faropäng avser akut toxicitet. Underliggande data för P, B, T och risk kommer från Fass.se.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för formoterol och Duaklir Genuair (aklidinium, formoterol) (hämtad 2018-07-04).

Fara

Persistens: "Formoterol fumarate dihydrate is not readily biodegradable (loss of Dissolved Organic Carbon (DOC) < 70% after 28 days) (method: ISO 7827-1984 (E)). Based on the data above (considering that no other data is available), the statement “Formoterol fumarate dihydrate is potentially persistent” has been assigned."

Bioackumulation: Log D = 0,41 vid pH 7,4.

Akut toxicitet: Finns data för 3 trofinivåer, lägst anges för alg 94 mg/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2014. PEC/PNEC = 0,0000019 vilket ger risken försumbar.

Assessment report

Assessment report för formoterol och Riarify (beklometason/formoterol/glykopyrroniumbromid) 22 Februari 2018, EMA/155339/2018.

Fara

Persistens: Finns inga data.

Bioackumulation: log Kow -0,02.

Toxicitet: Finns inga data.

Risk

"PEC surfacewater, default = 0.00012 microg/L." Konklusion: "> 0.01 threshold (N)."

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm

Reviderat datum

2018-07-05

[Helena Ramström 2018-07-04] Finns Fass-info från AstraZeneca och flera assessment report bl.a. för Riarify (2018). Ändrat risk 2011 till 2014.