Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fosamprenavir

Fara 3 P 3 B 0 T 0 Risk Försumbar

Information

T-värdet i faropäng avser kronisk toxicitet.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Telzir (fosamprenavir) (hämtad 2018-06-15).

Fara

Persistens: "Fosamprenavir is not readily biodegradable nor inherently biodegradable."

Bioackumulation: "Log P < 1.00 (method unknown)"

Toxicitet: Det finns data för för 3 trofinivåer, lägst för kräftdjur (Ceriodaphnia dubia) NOEC = 100 mg/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2014. PEC/PNEC = 1,80 x 10-7, vilket ger risken försumbar.

Telzir: EPAR - Scientific Discussion 2005-12-05

"An assessment of the risk was performed and no significant risk to the environment related to the use of fosamprenavir is anticipated."

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm

Reviderat datum

2018-06-15

[Helena Ramström 2018-06-15] Riskbedömt ändrat från 2013 till 2014.