Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fosamprenavir

Sammanfattning

Fara 3 P 3 B 0 T 0 Risk Försumbar

T-värdet i faropäng avser kronisk toxicitet.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Telzir (fosamprenavir) (hämtad 2018-06-15).

Fara

Persistens: "Fosamprenavir is not readily biodegradable nor inherently biodegradable."

Bioackumulation: "Log P < 1.00 (method unknown)"

Toxicitet: Det finns data för för 3 trofinivåer, lägst för kräftdjur (Ceriodaphnia dubia) NOEC = 100 mg/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2014. PEC/PNEC = 1,80 x 10-7, vilket ger risken försumbar.

Telzir: EPAR - Scientific Discussion 2005-12-05

"An assessment of the risk was performed and no significant risk to the environment related to the use of fosamprenavir is anticipated."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm