Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fosaprepitant

Sammanfattning

Fara 6* P 3 B 0 T 3* Risk Försumbar

Fosaprepitant omvandlas i kroppen till aprepitant. Klassificeringen är därför beräknad på aprepitant.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Siv Martini 2016-03-29] Hög kronisk toxicietet