Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fosinopril

Sammanfattning

Fara 4* P 3 B 0 T 1* Risk Försumbar

Uppgifterna om fara och risk baseras på tidigare miljöinformation på Fass.se. Miljöinformation saknas på fass.se (2019-03-11). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Referenser

  1. Stockholms läns landsting. Miljöklassificerade läkemedel 2014–2015. Stockholm; 2014.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm