Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fremanezumab

Sammanfattning

Risk. Se nedan.

Utredningsrapport

Utredningsrapport för Ajovy (fremanezumab) 31 januari 2019 EMA/118499/2019.

"Ecotoxicity/environmental risk assessment of fremanezumab was not conducted. As a monoclonal antibody, fremanezumab is not expected to pose a risk to the environment as it is metabolised to aminoacids."

Fass miljöinformation

Miljöinformation för fremanezumab saknas på fass.se (2020-10-06). Det är frivilligt för tillverkare att publicera uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm