Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fusidinsyra

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att fusidinsyra (vattenfri) är persistent, då data saknas.
Bioackumulering. Fusidinsyra (vattenfri) har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Det kan inte uteslutas att fusidinsyra (vattenfri) är toxiskt, då data saknas.
Risk. Risk för miljöpåverkan av fusidinsyra (vattenfri) kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data
saknas.

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Fucithalmic (fusidinsyra) från Amdipharm (hämtad 2022-09-23). "Miljöinformationen för fusidinsyra (vattenfri) är framtagen av företaget Abcur för Fucithalmic."

Fara

Persistens: Data saknas.

Bioackumulation: "Log KOW, sodium fusidate = 2.6 at pH 7.4 (LEO Pharma A/S ...). Test method unknown. As Log KOW < 4 the following phrase applies: “Fusidic acid has low potential for bioaccumulation”."

Toxicitet: Data saknas.

Risk

PEC = 0,0018998 μg/L. "According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessment of medicinal products (EMA/CHMP/SWP/4447/00), use of anhydrous fucidic acid is unlikely to represent a risk for the environment, because the predicted environmental concentration (PEC) is below the action limit 0,01 μg/L." PEC-värdena i tillverkarnas utredningsrapporter baseras på beräknad användning av den läkemedelsprodukt som utredningen avser, inte av alla läkemedel som innehåller samma aktiva substans.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm