Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fytomenadion

Sammanfattning

Användning av vitaminer bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Detaljerad miljöinformation

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Vitalipid Adult (bland annat fytomenadion) från Fresenius Kabi (hämtad 2022-06-17).

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2022-06-17] Finns Fass-info från Fresenius Kabi om undantagen. Ändrat revideratdatum 2019-05-08 till 2022-06-17. [2019-05-08. Helena Ramström: Finns Fass-info från Fresenius Kabi om undantagen. Ändrat datum för miljörisk från 2014-01-01 till 2019-05-08.]