Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Gabapentin

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att gabapentin är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Gabapentin har låg potential att bioackumuleras.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att gabapentin är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av gabapentin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.


Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Gabapentin Actavis från Teva (hämtad 2023-03-01).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: LogP = 1,25. "If Log P < 4 at pH 7 the substance has low potential for bioaccumulation."

Toxicitet: Inga data.

Risk

Risk för miljöpåverkan av gabapentin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm