Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Gabapentin

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Kan ej uteslutas

Tillverkare har på fass.se angett att data om miljöpåverkan saknas för substansen så att miljörisk inte kan beräknas. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-11-07] Finns Fass-info från Teva. Ingen assessment report. Inget i några mätrapporter. Finns i artikeln Fick J et al 500 pharmaceuticals 2010.