Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Galkanezumab

Information

Risk. Se nedan.

Utredningsrapport

Utredningsrapport för Emgality (galkanezumab) 20 september 2018 EMA/708631/2018.

"The active substance galcanezumab is a protein, the use of which will not alter the concentration or distribution of the substance in the environment. Therefore, galcanezumab is not expected to pose a risk to the environment."

Fass miljöinformation

Miljöinformation för galkanezumab saknas på fass.se (2020-10-06). Det är frivilligt för tillverkare att publicera uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2020-10-06] Finns ingen Fass-info. Finns utredningsrapport för Emgality. Inget i några mätrapporter.