Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ganirelix

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Kan ej uteslutas

Miljöinformation saknas på fass.se (2019-05-08). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-05-08] Finns ingen Fass-info. Finns assessment report men ingen information om miljö. Har ändrat till undantag till att information saknas i Fass, dvs. risken kan inte uteslutas. Ändrat riskår 2011 till 2019.