Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ganirelix

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att ganirelix är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Ganirelix har hög potential att bioackumuleras.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att ganirelix är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av ganirelix kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

 

Denna sammanfattande information kommer från Fass. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Orgalutran (ganirelix) från Organon Sweden (hämtad 2023-09-25).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: "Estimated Log P = 5.4 (Computed by XLogP3 3.0 (PubChem release 2019.06.18)). Since the estimated Log P > 4, the phrase chosen is “Ganirelix has high potential for bioaccumulation”."

Toxicitet: Inga data.

Risk

Risk för miljöpåverkan av ganirelix kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Utredningsrapport

Utredningsrapport för Ganirelix Gedeon Richter, 19 May 2022, EMA/588110/2022.

"No Environmental Risk Assessment studies were submitted. This was justified by the applicant as the introduction of Ganirelix Gedeon Richter manufactured by Chemical Works of Gedeon Richter Plc. (Gedeon Richter Plc.) is considered unlikely to result in any significant increase in the combined sales volumes for all ganirelix containing products and the exposure of the environment to the active substance. Thus, the ERA is expected to be similar and not increased."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm