Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Gemfibrozil

Information

Fara 5 P 3 B 0 T 2 Risk Låg

Miljöinformation saknas på fass.se (2018-07-12). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-07-12] Finns ingen Fass-info eller assessment report. Finns inget arkivex.