Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Gentamicin

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att gentamicin är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att gentamicin bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att gentamicin är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av gentamicin kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

 

Miljöinformation saknas på fass.se för gentamicin (2023-12-15). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm