Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ginkgo biloba (ginkgo)

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Information

Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm