Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Glatiramer

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Copaxone (glatiramer) från Teva (hämtad 2019-08-20).

Risk

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[2019-08-20 Helena Ramström] Finns Fass-info från Teva. Ingen assessment report. Lagt in dagens datum för miljörisk och ändrat revideratdatum från 2016-09-09 till 2019-08-20.. Övrigt (ej publicering) Referens Teva 2016-07-27