Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Glipizid

Sammanfattning

Fara 4* P 3* B 0 T 1* Risk Kan ej uteslutas

Uppgifterna om fara och risk baseras på tidigare miljöinformation på Fass.se. Miljöinformation saknas på fass.se (2019-03-11). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Referenser

  1. Stockholms läns landsting. Miljöklassificerade läkemedel 2014–2015. Stockholm; 2014.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-03-11] Finns ingen Fass-info eller assessment report. Hittar inget i några mätrapporter. Finns inget i arkivet. Finns i broschyren Miljöklassificerade läkemedel 2014-2015.