Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Glukagon

Information

Fara - P - B - T - Risk Se nedan

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Glucagon Novo Nordisk (glukagon (hämtad 2019-05-08).

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider,
proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Även om biomolekyler såsom vacciner och hormoner är undantagna, bör de fortfarande betraktas som biologiskt aktiva.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[2019-08-20 Helena Ramström] Ändrat Undantagen till Se nedan med tanke på biologiskt aktiva. Ändrat publiceringsdatum från 2019-05-08 till 2019-08-20. [2019-05-08. Helena Ramström] Finns Fass-info från Novo Nordisk om undantagen. Ändrat datum för miljörisk från 2013-01-01 till 2019-05-08.