Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Glukosamin

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att glukosamin är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att glukosamin bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att glukosamin är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av glukosamin kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.


Denna sammanfattande information kommer från Artrox (glukosamin) Fass.se.

Detaljerad information

Kommentar om Fass miljöinformation

Glukosamin har olika klassificering på fass.se. Enligt Lif (Läkemedelsindustriföreningen) sammanställer de olika läkemedelsföretagen miljöinformation för sina aktiva substanser baserat på interna studier och publicerade data. Utifrån data, som alltså kan skilja sig åt mellan olika företag, bedömer företagen miljörisken med vägledning av ”Environmental classification of pharmaceuticals at www.fass.se – Guidance for pharmaceutical companies 2012”. Svenska Miljöinstitutet (IVL) granskar bedömningen men har inte till uppgift att samordna/harmonisera miljöinformation från olika läkemedelsföretag för samma aktiva substans.

Fass miljöinformation för Artrox

Fass miljöinformation för Artrox (glukosamin) från Pfizer (hämtad 2022-11-29).

Fara

Persistens: Data saknas.

Bioackumulation: Data saknas.

Toxicitet: Data saknas.

Risk

Risk för miljöpåverkan av glukosamin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Fass miljöinformation för Glukosamin Pharma Nord

Fass miljöinformation för Glukosamin Pharma Nord från Pharma Hus (hämtad 2022-11-29).

Risk

Användning av kolhydrater bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Detaljerad information

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm