Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Glukosaminoglykanpolysulfat

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att glukosaminoglykanpolysulfat är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att glukosaminoglykanpolysulfat bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att glukosaminoglykanpolysulfat är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av glukosaminoglykanpolysulfat kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

 

Miljöinformation för glukosaminoglykanpolysulfat saknas på fass.se (2023-05-24). Det är frivilligt för tillverkare att publicera uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm