Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Glutaminsyra

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Information

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2016-03-29

Övrigt (ej publicering) V07AB DDD-klassas som U