Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Glycerol

Information

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Användning av glycerin (red. anm. glycerol) bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm