Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Glycerol

Sammanfattning

Användning av glycerin (red. anm. glycerol) bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Referenser

  1. Stockholms läns landsting. Miljöklassificerade läkemedel 2014–2015. Stockholm; 2014.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm