Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Glyceryltrinitrat

Information

Fara 6 P 3 B 0 T 3 Risk Försumbar

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

Övrigt (ej publicering) C01DA02 innehåller både utvärtes och invärtes läkemedel