Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Glyceryltrinitrat

Sammanfattning

Persistens. Glyceryltrinitrat bryts ned i miljön.
Bioackumulering. Glyceryltrinitrat har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Glyceryltrinitrat har mycket hög akut toxicitet.
Risk. Användningen av glyceryltrinitrat (försäljningsdata Sverige 2019) har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Transiderm-Nitro (Glyceryltrinitrat) från Novartis (hämtad 2022-04-26).

Fara

Persistens: "Sewage treatment plants: 53.6 % loss of nitroglycerin (30°C, 5 days, activated sludge inoculum, shake-flask test) (non-standard method).
92.2 % reduction of nitroglycerin (room temperature, 84 hours, continious bench-scale activated sludge apparatus) (non-standard method).
100 % loss of nitrate esters (chemostat, continuous culture, aerobic system, 8-15 hours) (non-standard method).
100 % mineralization (mixed cultures, anaerobic digester, 4 days, digester sludge amended with glucose) (non-standard method).

River water and water-sediment systems:
100% (13 days, river water and river water/sediment microcosms)
Half-life = 1 hour."

Se mer information i Fass miljöinformation för Transiderm-Nitro. "Based on the weight of evidence presented above from the sewage treatment plant and river water and water-sediment system studies, the following degradation phrase is chosen: ‘Glyceryl trinitrate is degraded in the environment’."

Bioackumulation: Log Kow = 1,62 (okänd metod).
BCF = 5 (okänd metod). 

Akut toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste alg 400 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2019. PEC/PNEC = 0,0083 vilket ger risken försumbar.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm