Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Goserelin

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Se nedan

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Zoladex (goserelin) från AstraZeneca (hämtad 2019-07-09).

Fara

Persistens: "Goserelin acetate is a peptide, that the OECD 301F ... confirms that goserelin acetate is readily biodegradable, i.e. is completely mineralised, in a sewage treatment plant. Therefore, goserelin acetate is not likely to enter the environment and is not predicted to present a significant risk for the environment. These findings are consistent with what would be expected for peptides, which are exempt from having to undertake an Environmental Risk Assessment under European Medicines Agency requirements."

Toxicitet: Användning av aminosyror/peptider/proteiner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Risk

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm