Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Granisetron

Fara 4 P 3 B 0 T 1 Risk Försumbar

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm