Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Heparin

Sammanfattning

Heparin är en polysackarid (kolhydrat).

 

Miljörisk. Användning av kolhydrater bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

 

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Heparin Leo från Leo Pharma (hämtad 2023-09-28).

Miljörisk: Användning av kolhydrater bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Detaljerad miljöinformation

Den aktiva ingrediensen i Heparin LEO® är heparinnatrium. Heparinnatrium är en polysackarid (kolhydrat) ...

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna miljöriskbedömning då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön. Därför krävs ingen miljöinformation.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm