Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hexaminlevulinat

Information

Fara - P - B - T - Risk Kan ej uteslutas

Tillverkare har på fass.se angett att miljödata saknas för substansen. Det är frivilligt för dem att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Siv Martini 2016-04-07] engelsk text saknas