Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hydroklortiazid

Information

Fara 3 P 3 B 0 T 0 Risk Försumbar

T-värdet i faropäng avser kronisk toxicitet. Underliggande data för P, B, T och risk kommer från Fass.se.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för hydroklortiazid från Diovan Comp (hydroklortiazid, valsartan) (hämtad 2018-07-06).

Fara

Persistens: "DT50 (total system) = 34.7 – 37.3 days (OECD 308)."

Bioackumulation: Log Dow = 0,09 vid pH 7 (OECD107).

Kronisk toxicitet: Finns NOEC för 3 trofinivåer, lägst NOEC för fisk (Pimephales promelas, fathead minnow) NOEC 30 dagar "(hatchability, survival, length and weight)" = 10,0 mg/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2016. PEC/PNEC = 0,00042 vilket ger risken försumbar.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm