Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hydroklortiazid

Sammanfattning

Persistens. Hydroklortiazid är potentiellt persistent.
Bioackumulering. Hydroklortiazid har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Hydroklortiazid har låg kronisk toxicitet.
Risk. Användningen av hydroklortiazid (försäljningsdata Sverige 2019) har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Detaljerad information

Kommentar om Fass miljöinformation

Hydroklortiazid har olika klassificering på fass.se. Enligt Lif (Läkemedelsindustriföreningen) sammanställer de olika läkemedelsföretagen miljöinformation för sina aktiva substanser baserat på interna studier och publicerade data. Utifrån data, som alltså kan skilja sig åt mellan olika företag, bedömer företagen miljörisken med vägledning av ”Environmental classification of pharmaceuticals at www.fass.se – Guidance for pharmaceutical companies 2012”. Svenska Miljöinstitutet (IVL) granskar bedömningen men har inte till uppgift att samordna/harmonisera miljöinformation från olika läkemedelsföretag för samma aktiva substans.

Fass miljöinformation från Novartis

Fass miljöinformation för hydroklortiazid från Diovan Comp (hydroklortiazid, valsartan) från Novartis (hämtad 2022-04-20).

Fara

Persistens: "DT50 (total system) = 34.7 – 37.3 days (OECD 308). ... According to the pass criteria for OECD308 studies, hydrochlorothiazide can be classified as ‘Hydrochlorothiazide is slowly degraded in the environment' (DT50 for total system < 120days)."

Bioackumulation: Log Dow = 0,09 vid pH 7 (OECD107).

Kronisk toxicitet: Finns NOEC för 3 trofinivåer, lägst NOEC för fisk (Pimephales promelas, fathead minnow) NOEC 30 dagar "(hatchability, survival, length and weight)" = 10,0 mg/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2019. PEC/PNEC = 0,00042 vilket ger risken försumbar.

Fass miljöinformation från AstraZeneca

Fass miljöinformation för CoAprovel (hydroklortiazid, irbesartan) från Sanofi AB (hämtad 2022-04-20). Miljöinformationen för hydroklortiazid är framtagen av företaget AstraZeneca för Zestoretic. Zestoretic är avregistrerat.

Fara

Persistens: "DT50 (total system) = 34.7 days (OECD 308). ... The evidence from studies above (not readily biodegradable, total system DT50 ≤ 120d) suggests that hydrochlorothiazide is slowly degraded. Therefore, the phrase “Hydrochlorothiazide is slowly degraded in the environment” has been assigned."

Bioackumulation: Log P = 0,09 vid pH 7 (OECD107).

Toxicitet: Finns NOEC för 3 trofinivåer, lägst NOEC för fisk (Pimephales promelas, fathead minnow) NOEC = 10,0 mg/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2017. PEC/PNEC = 0,00041 vilket ger risken försumbar.

Fass miljöinformation från MSD

Fass miljöinformation för Cosaar Comp (hydroklortiazid, losartan) från Organon Sweden (hämtad 2022-04-20). Miljöinformationen för hydroklortiazid är framtagen av företaget MSD för Dichlotride, Dichlotride comp, Dichlotride-k, Fortzaar mite, Hydromet, Hydromet-k, Moduretic, Moduretic mite, Synerpril. Samtliga preparat är avregistrerade.

Fara

Persistens: "In laboratory studies performed to determine aqueous stability for aquatic toxicity tests, hydrolysis and/or photolysis effects were observed. A solution of 26 mg/L hydrochlorothiazide was prepared in Mullin's Spring Water (pH = 8.2) and incubated at 21 C under lighted conditions. The concentration of this solution was measured by HPLC at time 0 and 96 hours. A 53.8% recovery was noted, indicating that degradation of the compound was occurring (Ref. V). Hydrochlorothiazide has been found to be degradable in the environment, however no data is available on metabolites. Therefore the phrase “Hydrochlorothiazide is potentially persistent” was chosen."

Bioackumulation: Log Kow = -0,07 vid pH 7 (OECD 107). 

Toxicitet: Finns NOEC för 3 trofinivåer, lägst NOEC för fisk (Pimephales promelas, fathead minnow) NOEC 30 dagar "(hatchability, survival, length and weight)" = 10,0 mg/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2018. PEC/PNEC = 0,0004 vilket ger risken försumbar.

Fass miljöinformation från Pfizer

Fass miljöinformation för Accupro Comp (hydroklortiazid, kinapril) från Pfizer (hämtad 2022-04-20).

Fara

Persistens: Data saknas.

Bioackumulation: Data saknas.

Toxicitet: Data saknas.

Risk

Risk för miljöpåverkan av hydroklortiazid kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas. Tillverkare har på fass.se angett att data om miljöpåverkan saknas för substansen så att miljörisk inte kan beräknas. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Läkemedelsrester i vattenmiljön i Region Stockholm

Hydroklortiazid har tidigare ingått i screeningprogram och uppmätts i vattenmiljön i Region Stockholm.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm